Haberler ve etkinlikler

Site içi arama

Site Visitor

Site Last Update and Selected Times

New Page 1

Google Scholar

Guest Book

   

Yrd. Doç. Dr. Necdet Yaşar Bayatlı, Ankara’da İki Kitabı Yayımladı.

this article has been read 2624 times    2 user(s) have rated this article

Author: Webmaster

03/5/2012 8:37 PM


Diller Fakültesi Tük Dili ve Edebiyatı bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Necdet Yaşar Bayatlı, 2011 yılında “Irak Türkmen Hak Kültürü Araştırmaları” ve “Türk Kültür Coğrafyasında Halklarda Alkışlar-Kargışlar” başlıklı iki kitap yayımladı. Anılan kitaplar Ankara’daki Berikan Yayınevi tarafınca basıldı.

Kitaplar hakkında özet bilgi aşağıda sunulmuştur:

Birinci Kitap


Irak Türkmen Hak Kültürü Araştırmaları,

Berikan Yayınevi 2011, Sayfa Sayısı: 280

Kitap 11 ayrı araştırmadan oluşmaktadır. Bunlar;

 

  1. Kerkük Kahvaneleri (Çayhaneleri, Çayxaneleri)
  2. Türk Halk Hikâyelerinden Arzu Kamber (Arzı Qamber) Hikâyesinin Kerkük ve Tuzhurmatı Varyantlarının Mukayesesi  (İnceleme ve Metin)

III. Kerkük-Dakuk’ta Bir Bektaşî Tekkesi: Dede Câfer Tekkesi ve Ritüelleri

IV. Irak Türkmenlerinde Hikâye Anlatma Geleneği ve  Köroğlu Anlatmaları

V.   Irak Türkmenleri Arasında Mahalle ve Mahalle Kültürü

VI. Irak-Diyale İlinin Hanekin İlçesinde Ziyaret Yerleri (Kutsal Mekânlar) ve Bu Yerler Etrafında Oluşan İnanç ve Pratiklerde Eski Türk İnançlarının İzleri

VII. Dede Korkut Hikâyeleri’nde ve Günümüzde Irak Türkmen Türkçesinde Kullanılan Ortak Sözcükler Üzerine Bir İnceleme

VIII. Irak’ta Kakaîlik ve Bir Kakaî Türkmen Şairi Hicrî Dede

IX. Telafer Türkmen Halk Edebiyatında Yaygın Olarak Kullanılan Benzetmeler

X.   Irak Türkmenlerinden Derlenen Efsaneler

XI. Bir Türkmen İlçesi: Hanekin 

Kitap çalışmasında işlenen konular karşılaştırmalı bir şekilde ele alınmış, araştırmalar için derlenen edebî metinler, Türk dünyasındaki metinlerle karşılaştırılmıştır.

İkinci Kitap


Türk Kültür Coğrafyasında Halklarda Alkışlar-Kargışlar,

Berikan Yayınevi 2011, Sayfa Sayısı: 257

Bu çalışma Bayatlı ve ünlü Türk folklor araştırmacı Dr. Yaşar Kalafat tarafından birlikte ele alınmıştır.

Alkış ve kargışlar, Türk halk edebiyatının önemli ürünlerinden olmasına rağmen, ne yazık ki, akademik ve bilimsel olarak şimdiye kadar yetince üzerinde durulmamıştır.

Kitap yedi araştırmadan oluşmaktadır. Bunlar;

  1. Doğu-Batı Türk Halk İnançlarında Dua
  2. Mersin Yöresi Örnekleri ile Türk Kültürlü Halklarda Dua Anlayışı
  3. İran Türk Halk İnançlarında Alkış – Kargışlar
  4. Azerbaycan-Türkiye-Kıbrıs Halk İnançlarında Dualar ve beddualar
  5. Irak Türkmen Alkış ve Kargışları
  6. Türk Kültür Coğrafyasında Yağmur Duası
  7. Irak Türkmenlerinde Yağmur Duası

Bayatlı, 2005 yılında Gazi Üniversitesinde hazırladığı “Irak Türkmenlerinin Masallarında Tip ve Motif İncelemesi” başlıklı yüksek lisans tezini 2007 yılında kitap olarak yayınlamıştır. Bayatlı tarafından gözden geçirilen ve genişletilen anılan kitap Berikan Yayınevi tarafından 2009 yılında basılmıştır.


Dr. Necdet 2002’de Bağdat Üniversitesi Diller Fakültesinden mezun olmuş, 2005 yılında Yüksek Lisansını, 2009 yılında da doktorasını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalında tamamlamıştır. Bayatlı, Türk Halk Edebiyatı alanında çeşitli bilimsel dergilerde yayımlanmış 25 makale ve incelemesi var. Türkiye, Romanya ve Makedonya’da uluslararası konferans ve sempozyumlara katılarak bildiriler sunmuştur.Haberi Türkçeye tercüme eden

Yrd. Doç. Dr. Necdet Yaşar Bayatlı 

   

More News

Readers Comments   
   

      

Other Website Directory

coğrafi konum

Large Map View