Haberler ve etkinlikler

Site içi arama

Site Visitor

Site Last Update and Selected Times

New Page 1

Google Scholar

Guest Book


DİLLER FAKÜLTESİ KURULU

 

Fakülte kurulunun yetkileri

1.    Misyonları şu şekildedir:

a.     Fakültedeki bölümlerin şartlarına uygun olarak lisans ve yüksek lisans programları için kabul edilme planları hazırlar ve yürütülmesini takip eder.

b.    Bilimsel araştırma, telif ve tercümeye ilişkin özel planlar hazırlar, eğitim ve öğretim üyelerinin ihtiyaçlarını temin eder.

c.      Bölüm ve bilimsel birimlerinin açılması için planlar hazırlar, yeni bölümlerin açılması, kapatılması veya birleştirilmesine ilişkin teklifte bulunur.

d.    Yüksek lisans programlarını güncelleştirir, müfredatını belirler ve yıllık planlarına yönelik çalışmalar yapar.

e.     Tez başlıklarını kararlaştırır, yeterlik sınavı jüri üyelerini belirler; savunma sonuçlarını açıklar ve yüksek lisans programlarına konular ekler.

2.    İdarî ve bilimsel misyonları şunlardır:

a.     Fakültenin işlerini gözlemler ve kültürel, eğitimsel ve sportif aktivitelerine önem verir.

b.    İdarî ve bilimsel kadroların yetiştirilmesine ilişkin planlar teklif eder.

c.      İlgili bölümün teklifi üzerine, öğretim üyelerine eğitim ve Irak dışına gitmeleri için kendilerine gereken izinlerin verilmesini sağlar.

d.    Mevzuata uygun öğretim üyelerine Irak içinde eğitim çalışmalarını sürdürebilmeleri veya başka bir üniversiteye geçici görevli olarak gitmeleri için gereken izinlerin verilmesini teminen tavsiyede bulunur.

e.     Fakültenin sonuç hesaplarının kararlaştırılması için tavsiyede bulunur.

f.       Yasalar uyarınca devletin menkul ve yarı menkul malları ile ilgili satış, değer biçme ve çizme komisyonları kararlarını onaylar.


                                                                                                                                                          Türkçeye Tercüme Eden

Yrd. Doç. Dr. Necdet Yaşar Bayatlı     
   

      

Other Website Directory

coğrafi konum

Large Map View