Haberler ve etkinlikler

Site içi arama

Site Visitor

Site Last Update and Selected Times

New Page 1

Google Scholar

Guest Book

 

Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Dekan Yardımcıs

Yrd. Doç. Dr. Abdulcabbar Muhsin El-Rubayi

 

 

 

Diller Fakültesi’nin öneminden yola çıkarak, bilimsel ve akademik seviyenin yükseltilmesi için dekanlık, belli bir çalışma sistemi çerçevesinde en iyi sonuçların gerçekleştirilmesinin teminini içeren işlem ve normlar uyarınca, altyapının tekrar yapılmasına ve hizmet seviyesinin yükseltmesine katkıda bulunan ve ölçülü üniversiteler seviyesine ulaştıracak birçok idari işlem yapmıştır. Fakülte, bütün idari ve hizmet birimlerinde inşaatlar yapmış ve idari işlerin takip mekanizmasında yeni programları esas almıştır.

 

Fakülte dekanlığının önem verdiklerinin başında, fakülteyi birçok açıdan geliştirip idari ve hizmet açılarından dünyanın yaşadığı akademik kalkınmaya adaptasyonun sağlaması gelmektedir. Böylece eğitim, kültür ve bilimsel açılardan istenenler elde edilecektir.

 Bu husustan hareketle fakülte, bilimsel rekabette potansiyeli ayırt etmede bir temel giriş olarak Kalite Normlarını uygulamaya koyduğu gibi, gelecekte uygulanacak sistemli planların hazırlanması için gereken işlemleri yapmıştır.  

  

Diller Fakültesi Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Dekan Yardımcısı, fakültedeki bütün mali ve idari işlere bakar. Çalışmanın sistemli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak şekilde idari çalışmaları koordine ettiği gibi, bölümler, bilimsel, araştırma ve öğrenci birimlerinin bütün ihtiyaçlarını temin eder ve fakültenin topluma hizmet sunması için uygun araştırma ortamını sağlar. Dekan yardımcısı, bütün bölüm ve idari birimlere sunulan hizmetlere ilişkin çalıştayları da gözetler. Hâlihazırda çalışmalarını geliştirmek için yeni teknolojik araçların kullanılması için çalışmaktadır.

    

 

 

Arapçadan Türkçeye Tercüme Eden

  Yrd. Doç. Dr. Necdet Yaşar Bayatlı 

    
   

      

Other Website Directory

coğrafi konum

Large Map View