Haberler ve etkinlikler

Site içi arama

Site Visitor

Site Last Update and Selected Times

New Page 1

Google Scholar

Guest Book

BİLİMSEL TERFİLER KOMİSYONU

 

            Yıllık olarak sunulan terfi araştırmaları aracılığıyla fakültenin kültür tarafının geliştirilmesine katkıda bulunan ve faal ve mühim birimlerden biri olan bilimsel terfiler birimi, fakültenin canlı birimlerindendir. Birim, Merkez Bilimsel Terfiler Komisyonu’ndan gelen talimatlar uyarınca, gerekli şartları yerine getiren araştırma görevlisi unvanını taşıyan öğretim üyelerinin profesörlüğe kadarki terfi işlemlerinde oynadığı önemli rolde gözlenir.

            Birimin, büyük ve çok sayıda görevi bulunmakla birlikte, çalışmalarında gizlilik ilkesi vardır. İlişkileri ise münhasıran öğretim üyeleriyledir. Dönemsel ve olağanüstü toplantılar düzenler. Birim, ilgili bölümlerin bilimsel komisyonlarınca kararlaştırılan terfi çalışmalarını işleme koyar, inceler, yurt içi ve yurt dışındaki uzman ve bilirkişilere gönderir, haklarında gelen değerlendirmeleri resmi kayıt defterlerinde belgeler.

 

Birim, ayrıca, ister Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı ister Eğitim Bakanlığının birimlerine ait olsun, Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı’ndan gönderilen bilimsel terfi araştırmalarının işlemlerine bakar.

 

Bilimsel Terfiler komisyonunun görevleri

1.    Yürürlükte olan mevzuata uygun öğretim üyelerinin terfi işlemlerini, gerekenleri yerine getirdikten sonra Merkez Bilimsel Terfiler Komisyonuna gönderir.

2.    Terfiler için sunulan araştırmaları değerlendiren uzman ve bilirkişilerin değerlendirme ücretlerinin mali boyutunu takip eder.

3.    Bilimsel terfilere ilişkin özel bilgileri kaydeder, dosya ve sicilleri muhafaza eder.                                                                                          
Türkçeye Tercüme Eden

Yrd. Doç. Dr. Necdet Yaşar Bayatlı 

    
   

      

Other Website Directory

coğrafi konum

Large Map View