Haberler ve etkinlikler

Site içi arama

Site Visitor

Site Last Update and Selected Times

New Page 1

Google Scholar

Guest Book

Bağdat Üniversitesi

Diller Fakültesi

     Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Ziyat Tarık ABDULCABBAR

               

Bölüm Başkan Yardımcısı

Araştırma Görevlisi Huda Hasan MUŞİRİ

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Tarihi Hakkında Genel Bilgiler   

Türk Dili Bölümü, 1963 yılında Doğu Dillerinden İbranice, Farsça ve Türkçeyi içeren Yüksek Diller Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur. 1971–1972 eğitim-öğretim yılında bölümün ismi Doğu Dilleri Bölümü olarak değiştirilmiştir.

Türk Dili bölümünü kurma düşüncesi 1970’te oluşmuş ve 1972–1973 eğitim-öğretim yılında Edebiyat Fakültesi bünyesinde 4 öğrenci ile kurulmuştur. Müteakip yıllarda bölüme çok sayıda öğrenci kabul edilmiştir. 1987 yılında Diller Fakültesi kurulunca, Türk Dili bölümü bağımsız bir bölüm olarak eğitim vermeye başlamıştır. 1992–1993 eğitim-öğretim yılında bölümde yüksek lisans, 1994–1995 eğitim-öğretim yılında ise Bağdat Üniversitesi Rektörünün talimatname yazısıyla doktora programı açılmıştır.

Bölüm, Türk dilini, eski ve yeni Türk edebiyatını, tarihini, toplumunu, milletini, kültürünü, coğrafi konumunu ve uygarlığını bilen uzman mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 1994–1995 eğitim-öğretim yılında bölümde ikinci öğretim (Akşam öğretimi) programı açılmıştır.

Türk Dili Bölümü, bu uzmanlık alanına çok ihtiyacı olan devlet dairelerine çok sayıda tercüman temin etmiştir. Bölümdeki öğretim üyelerinin birçoğu bölüm mezunlarındandır.

Türk Dili ve Irak’taki Etkilerine Bir Bakış

Eski zamanlardan beri iki ülke arasında süregelen ortak tarihten ötürü, Türk Dili Irak’ta önemli dillerden biri sayılır. Irak Arapçasında çok sayıda Türkçe kökenli kelime bulunmaktadır. Zira 1 Kasım 1928 yılına kadar Osmanlı Türkçesinde Arapça kökenli harfler kullanılmıştır. Anılan tarihte Türkler Latin alfabesine geçmiş ve bu alfabede bulunmayan harfler Türkçenin ihtiyacına göre eklenmiştir.

Irak’ta yabancı dil eğitimi tarihi 19.yüzyılda başlamıştır. Sözkonusu dönemde yeni açılan modern okullarda Türkçenin yanı sıra yabancı diller de esas alınmıştır.

Türk Dili Bölümünde Ders Programı

1.Sınıf

2.Sınıf

3.Sınıf

4.Sınıf

    

   

    

Türk Dili Bölümünün Amaçları

 

 1. Devlet daire ve kurumlarında çalışmaları amacıyla tercüme ve dil uzmanları yetiştirecektir.
 2. Yaz tatilinde yurtdışındaki üniversitelere bağlı Türkoloji bölümlerinde dil alanında geliştirme kursları düzenleyecektir.
 3. Yüksek tahsillerini yapmalarını teminen bölüm birincileri için yurtdışındaki üniversitelerde kontenjanlar tahsis edecektir.
 4. Düzenlenen sempozyum, kongre ve kurultaylarda yurtdışı üniversitelerindeki karşıt bölümlerle bağlantı içerisinde bulunacaktır.
 5. Seminerlerin düzenlenmesi ve bilimsel araştırmaların hazırlanmasını teminen öğrenci ve öğretim üyelerini teşvik edecektir.
 6. İletişim sağlamayı ve kendilerini geliştirmelerini teminen, öğretim üyeleri için yurtiçi ve yurtdışında eğitim ve araştırma fırsatları yaratacaktır.
 7. Ders verme yöntemleri ve program hazırlamaya ilişkin kurslar düzenleyecektir.
 8. Dil ve tercümeye ilişkin devlet daire ve kurumlarına görüş bildirecektir.
 9. Devlet ve özel kurumlarda dil alanında eğitim kursları düzenleyecektir.
 10. Tercüme alanında fakülte bünyesindeki Danışma Bürolarına katılacaktır.

Türk Dili Bölümünde Lisansüstü Eğitim

Türk Dili bölümünde Yüksek Lisans ve Doktora programları 1992 yılında açılmış, 2003 yılında durdurulmuş ve 2010 yılında tekrar açılmıştır.

Türk Dili Bölümünün Yıllık Planı

 1. Eğitim-Öğretim yılı içerisinde öğrenci ve öğretim üyeleri için uygun ortamı hazırlamak,
 2. Öğrenci ve öğretim üyeleri arasındaki ilişkileri pekiştirmek,
 3. Devamsızlık yapmamaları için öğrencileri motive etmek,
 4. CD gibi görsel araçlar ve yeni yayınlanan kitapları temin ederek modern eğitim programlarını uygulamak,
 5. Öğrencilerin bilimsel seviyelerini tespit etmek için seminerler düzenlemek,
 6. Yaz tatilinde öğrenciler için ek eğitim kursları düzenlemektir.

2010–2011 Eğitim-Öğretim Yılında Türk Dili Bölümünün Gerçekleştirdikleri

1. Bölüm Başkanı Sayın Doç. Dr. Ziyat Tarık Abdulcabbar’ın T.C. Bağdat Büyükelçiliğindeki Kültür Ataşesiyle yaptığı organizasyon sonucunda bölümde çalışan üç idari memur için 2 aylığına Türkiye’de eğitim kursu düzenlenmiştir.

2. 04-27 Temmuz 2011 tarihleri arasında Bilkent Üniversitesinde Türk Dili Bölümü öğretim üyeleri için ders verme yöntemleri konusunda eğitim kursu verilmiştir.

3. Bilkent Üniversitesinin Yüksek Öğrenim ve bilimsel araştırmalar alanında Bağdat Üniversitesi ile işbirliği yapmaya hazır olduğuna ilişkin Diller Fakültesi Dekanına bilgi notu verilmiştir.

4. Bölüm Başkanlığı, El-Hikme Tercüme ve Araştırma Yayınevi ile işbirliği yaparak, “Edebiyatçı Mehmet Veliyettin Yeğen’in Şiir Tercümeleri” başlığı altında bir seminer tertiplemiştir.

5. Ankara Üniversitesinde Türk Dili Geliştirme kurslarına katılan öğrenciler için bir seminer düzenlenmiştir.

6. Sınav ve Kurslar konusunda Irak Dışişleri Bakanlığına bağlı Dış Hizmetler Enstitüsü ile işbirliği yapılmıştır.

7. Diller Fakültesi bünyesindeki Danışma Bürosunda Türk Dili Kursları düzenlenmiştir.

8. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri ve idari memurların katılımıyla bölümün Kültür Günü töreni düzenlenmiştir.


Geleceğe Yönelik Bölümün Düşünceleri

Bölümde gerekli sayıda öğretim üyesine erişilip, doktora programının açılması öngörülmektedir. Bununla birlikte Erbil-Selahattin Üniversitesi-Diller Fakültesi Türk Dili Bölümü ile ders programlarını birleştirme planları bulunmaktadır. Ayrıca bilimsel planların geliştirilmesini amaçlamaktadır. 

Bölümün Bilimsel ve Kültürel Etkinlikleri

      Bölüm Öğretim Üyesi Kadrosu

A

Diploması

Bilimsel

Ünvanı

Uzmanlık Alanı

1

Prof. Dr. Çoban Hıtır Haydar

Doktora

Prof. Dr.

Türk Dili

2

Prof. Dr. Siham Abdulmecit Ahmet

Doktora

Pof. Dr.

Türk Dili

3

Doç. Dr. Muhsin Kevser

Doktora

Doç. Dr.

Türk Dili

4

Doç. Dr. Amir Nime Hamat

Doktora

Doç. Dr.

Türk Dili

5

Doç. Dr. Ziyat Tarık Abdulcabbar

Doktora

Doç. Dr.

Türk Edebiyatı

6

Yrd. Doç. Heytem Şakir Hamit

Doktora

Yrd. Doç. Dr.

Türk Dili

7

Yrd. Ali Şakir Hamit

Doktora

Yrd. Doç. Dr.

Türk Edebiyat

8

Yrd. Doç. Necdet Yaşar Murat

Doktora

Yrd. Doç. Dr.

Türk Edebiyatı

9

Suat Alvan

Mastar

Yrd. Doç.

Türk Dili

10

Yıldız Sadettin Abdulgani

Mastar

Yrd. Doç.

Türk Edebiyatı

11

Ahmet Ferman Sait

Mastar

Yrd. Doç.

Türk Edebiyatı

12

Ali Hüseyin Hasan

Mastar

Yrd. Doç.

Türk Edebiyatı

13

Huda Hasan Muşiri

Mastar

Yrd. Doç.

Türk Dili

14

Vedat Casim Muhammet

Mastar

Araştırma. Görevlisi

Türk Edebiyatı

15

Ammar Hilmi Miaric

Mastar

Araştırma Görevlisi

Türk Edebiyatı

16

Lamya Kazım İyal

Mastar

Araştırma Görevlisi

Türk Edebyati

17

Menal Ali Hüseyin

Mastar

Araştırma Görevlisi

Türk Edebiyatı

18

Hazim Muhammet Hüseyin

Mastar

Araştırma Görevlisi

Türk Edebiyatı

19

Muhammet Necip

Mastar

Araştırma Görevlisi

Tarih

Bölümün İdari Kadrosu

Adı

 Diploması

Kadrosu

Uzmanlık Alanı

1

Vefa Cabbar Selman

Lisans

Tercüman Yardımcısı

Türk Dili

2

Rana Muhammet Kanber

Lisans

Tercüman Yardımcısı

Türk Dili

3

Huda Hasan Aziz

Lisans

Tercüman Yardımcısı

Türk Dili

4

Ala Felah Hasa

Lisans

Tercüman Yardımcısı

Türk Dili

5

Samar Sami Casim

Lisans

Tercüman Yardımcısı

Türk Dili

6

İptisam Uraybi Abdullah

Lisans

Tercüman Yardımcısı

Türk Dili

8

Buşra Casim Çellub

Lisans

Tercüman Yardımcısı

Türk Dili

9

Muna Fazıl Cihangir

Lisans

Tercüman Yardımcısı

Türk Dili

10

Amir Hatif Ali

Lisans

Tercüman Yardımcısı

Türk Dili

11

Hint Taha Ahmet

Lisans

Tercüman Yardımcısı

Türk Dili

12

Muntaha Uleyvi Kazım

Lisans

Tercüman Yardımcısı

Türk Dili

13

Muhallad Muhammet Hüseyin

Lisans

Tercüman Yardımcısı

Türk Dili

14

Şeyma Abdulhüseyin

Lisans

Tercüman Yardımcısı

Türk Dili

15

Ahlam Mecit Hamit

Lisans

Depo Sorumlusu

Lisans Öncesi

16

Farah Abducelil Abdulmucip

Mastar

Araştırma Görevlisi

Biyoloji

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Onursal Hocalarından

1.

2.

3.

Kuruluşundan Bu Yana Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığını Yapan Hocaların İsim Listesi

  

Adı

Diploması ve Branşı

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

1

Merhum Prof. Dr. Hüseyin Mahfuz

Doğu Dilleri Doktoru

1972

1975

2

Merhum Prof. Dr. Zeki El-Sarraf

Doğu Dilleri Doktoru

1975

1980

3

Merhum Prof. Dr. Hüseyin Mahfuz

Doğu Dilleri Doktoru

1980

1986

4

Doç. Dr. Hüseyin Şahbaz Hasan

Türk Dili Doktoru

1986

1989

5

Prof. Dr. Fazıl Mhedi Bayat

Türk Dili Doktoru

1989

1991

6

Prof. Dr. Muhlif El-Duleymi

İbranî Dili Doktoru

1991

1994

7

Prof. Dr. Çoban Hıtır Haydar

Türk Dili Doktoru

1994

2002

8

Doç. Dr. Amir Hamat Nime

Türk Dili Doktoru

2002

2003

9

Prof. Dr. Çoban Hıtır Haydar

Türk Dili Doktoru

2003

2005

10

Prof. Dr. Emir İçhem El-Halidi

Türk Dili Doktoru

2005

2007

11

Doç. Dr. Ziyad Tarık Abdulcabbar

Yeni Türk Edebiyatı Doktoru

2007

Görevi devam etmektedir

         

 

               

      
   

      

Other Website Directory

coğrafi konum

Large Map View